เหนื่อยไหมกับการทำงานตลอดทั้งวัน ร่างกายเหนื่อยล้า

พบกับบริการ นวดไทย และ สปาผิว ท่านจะได้พบกับความสบาย และผ่อนคลาย ทั้งบรรยายกาศที่ชวนให้น่าพักผ่อน และผ่อนคลายอารมณ์ไปกับการนวด โดย

หมอนวดคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ชั้น 2 โครงการเดอะศาลายา