เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของรางวัลกินรี ปี 2564

Happiness 360*

กิน

(Activities)

ได้กิจกรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย

ที่เดอะ ศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค ได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างปราณีต เช่น
สถานี workshop
ที่ประกอบด้วยการเรียนรู้การทาผ้ามัดย้อมโดยสีธรรมชาติ การเพ้นท์หิน การเพ้นท์หน้ากากหนุมานด้วยการใช้ “สีไทยโทน”
สถานีผักตบชวา
วัชพืชที่สามารถสร้างรายได้ เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยรักษาสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อมในคลองศาลายา เป็นต้น

[html_block id="4103"]