โซนวาริมันตรา

ดีที่สุด..เพื่อคุณ

“วาริมันตรา” แปลว่ามนต์เสน่ห์แห่งสายน้า ได้แรงบันดาลใจ จากสายน้าของคลองมหาสวัสดิ์ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย วาริมันตรา ณ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค จึงเป็นสายน้าใหญ่ที่นาทุกคนเข้ามาสนุก,เรียนรู้, เก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ไปด้วยกันโซนวาริมันตราประกอบไปด้วย

VARIMANTRA HOTEL

FOOD ZONE

ร้านอาหารนานาชาติและการส่งเดลิเวอรี่

VARIMANTRA THAI ZONE

วาริมันตราไทยโซน ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป การแสดงโชว์ อาหารพื้นบ้าน และออนเซ็น

HEALTH & BEAUTY ZONE

การส่งเสริมสุขภาพด้านการผ่อนคลาย และความงาม ที่มีทั้งนวดแผนไทย บอดี้สปา แฮร์สปา

ROSEMARY ZONE

โซนโรสแมรี่ ประกอบด้วยเรือนกระจกหลังใหญ่โรสแมรี่เฮ้าส์สำหรับจิบน้าชายามบ่าย บังกะโลบาร์