ติวเตอร์

HOURS

Tutoring

The Salaya Leisure Park นอกจากจะเป็นที่สุดแห่งสถานที่ สาหรับการพักผ่อนตามไลฟ์สไตล์ของทุกคนแล้ว ทางโครงการยังมุ่งเน้นด้านการให้บริการความสะดวกสบายในทุกเรื่อง รวมถึงการศึกษา “เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ” คานี้ยังคงใช้ได้ทุกยุคสมัย ประกอบกับบริเวณรอบโครงการยังเต็มไปด้วยสถานศึกษาชื่อดังมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงได้มี Tutoring บริการให้เช่าสถานที่ หรือเช่าห้องสาหรับการติวเข้ม การเรียนการสอน โดยมีให้เลือกตั้งแต่ห้องขนาดเล็กสาหรับการเรียนแบบส่วนตัว จนไปถึงโซน Fresh Club ซึ่งเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่

HOURS