Previous
Next

สถานีผักตบชวา Varichawa Workshop

จากสวะไร้ค่า สู่ฮีโร่ของชุมชน มาแก้ปัญหาผักตบชวาอย่างถูกวิธีกันเถอะ ศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวาสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแปรรูปผักตบชวา จากวัชพืชไร้ค่า สู่ภูมิปัญญามากมาย และ กระจายความรู้เหล่านี้แก่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ แปรรูปผักตบชวาอย่างถูกวิธี และ สอดคล้องกับรางวัลที่เราได้รับ “รางวัลกินรี ปี 2564“ (แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้)

     “ผักตบชวา” ประโยคนี้แค่ได้ยินก็รู้สึกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลย มันแทบจะไร้ค่าตั้งแต่ชื่อด้วยซ้ำ แต่”ศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวา” ที่เราได้ทำขึ้น มุมมองของคุณต่อผักตบจะเปลี่ยนไปทันที
ผักตบชวา ดอกช่อสีม่วง (สีประจำโครงการ) ลอยนิ่งๆอยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง มันเจริญเติบโตได้ไวมากเพียงแค่ไม่กี่ต้นใช้เวลาไม่นานสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมือง และ ระบบนิเวศของประเทศไทย
     หลายๆหน่วยงานพยายามกำจัดวัชพืชชนิดนี้ ด้วยการฉีดยาสารเคมีฆ่าให้ตาย แต่นั่นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียว เพราะอาจทำให้น้ำเน่าเสีย และ สัตว์น้ำตายได้ และนั้นเองทำให้ทางโครงการของเราได้มีไอเดียในการแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวาขึ้นมา เพื่อเป็นการแปรรูปผักตบชวา และ กระจายความรู้เหล่านี้แก่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และ กำจัดผักตบชวาอย่างถูกวิธี
เราแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ที่กันกระแทก , ถ่านจากผักตบ , กระดาษจากผักตบ , หน้ากากโขนจากผักตบ , งานสานจากผักตบ ฯลฯ การต่อยอดเหล่านี้คือองค์ความรู้ที่ทางเราได้พยายามสร้างขึ้นและส่งต่อความรู้แก่ชุมชน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจและอยู่ร่วมกัน เป้าหมายของเราอยากให้ทุกคนมองปัญหาเหล่านี้ให้เป็นโอกาส มองว่าสิ่งนี้คือประโยชน์ มองว่าสิ่งนี้คือ Product ใหม่ๆ มองว่าสิ่งนี้คือสิ่งทำเงิน มองว่าสิ่งนี้คือความรู้ที่เราสามารถนำมาทดลองได้
    สุดท้ายนี้ศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวา โครงการเดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ และ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี