เรียน (สถานีผักตบชวา – คราฟท์เวิร์กช็อป)

สถานีผักตบชวา Varichawa

        จากสวะไร้ค่า สู่ฮีโร่ของชุมชน มาแก้ปัญหาผักตบชวาอย่างถูกวิธีกันเถอะ ศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวาสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแปรรูปผักตบชวา จากวัชพืชไร้ค่า สู่ภูมิปัญญามากมาย และ กระจายความรู้เหล่านี้แก่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และ แปรรูปผักตบชวาอย่างถูกวิธี เพื่อสอดคล้องกับรางวัลที่เราได้รับ “รางวัลกินรี ปี 2564“ (แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้) นำความซึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดนครปฐม

สถานีเวิร์กชอป Varichawa ​Workshop

สวะจากลำคลอง สู่งานศิลปะอันทรงคุณค่า
เราแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่านำมาซึ่งประโยชน์ใช้สอย และ ก่อเกิดความรู้เพื่อแบ่งบันให้ผู้อื่นต่อยอดต่อไปได้
อาทิเช่น ที่กันกระแทกผักตบชวา , ถ่านอัดแท่งไร้ควัน, กระดาษสาผักตบชวา , หน้ากากโขนผักตบชวา, งานสาน,ถักชิ้นงานมากมาย