ห้องประชุม-จัดเลี้ยง

ห้องกนกเทวี

SIZE : 90 Sqm.

TYPE OF ROOM
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ลูกค้า กรณีจัดงานประชุมสัมมนา โดยไม่คิดมูลค่า

ห้องกนกธารา

SIZE : 125 Sqm.

TYPE OF ROOM
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ลูกค้า กรณีจัดงานประชุมสัมมนา โดยไม่คิดมูลค่า

ห้องกนกนภา

SIZE : 209 Sqm.

TYPE OF ROOM
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ลูกค้า กรณีจัดงานประชุมสัมมนา โดยไม่คิดมูลค่า

ห้องกนกนภา แกรนด์

SIZE : 424 Sqm.

TYPE OF ROOM
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ลูกค้า กรณีจัดงานประชุมสัมมนา โดยไม่คิดมูลค่า