Previous
Next

360° ไลบารี่มิลค์ 360° Library Milk

อีกหนึ่งไฮไลท์ของ Ramen Port คือที่บริเวณชั้น 2 ของท่าแห่งนี้ ถูกเนรมิตรให้เป็นห้องสมุดวงกลมแบบ 360° ตกแต่งและเต็มไปด้วยหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น สามารถนั่งอ่านการ์ตูน ดื่มสารพัดเมนูนม..ชมวิวทิวทัศน์ได้รอบด้านแบบ 360°