คลาสเต้น ดนตรี

ที่สุดแห่งการเรียนรู้ และเดินตามความฝัน

นอกจากการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์, ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยที่คุณจะได้รับ ผ่านการท่องเที่ยวและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ ในวาริมันตราไทยโซนแล้ว เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค ยังมีโซนให้เด็กๆเข้ามาค้นหาความชอบของตัวเอง ได้แก่